Kung bibigyan ako ng isa pang araw kasama si Papa, siguro tititigan ko lang siya kahit na ano’ng gawin niya, kahit san siya magpunta..

Gaya ng pagtitig ni Ma-Jin Joo sa nanay niya nung bumalik sila sa past.

I miss you, Pa..

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s